20201102173732

தீர்வுகள்

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நேர்த்தியான வேக கேட்

விளம்பர பாதுகாப்பு உலோக கதவுகள்

சமூக அணுகல் எலக்ட்ரானிக் கேட் தானியங்கி விளம்பர ஸ்விங் கதவு

அறிவார்ந்த விளம்பர அலுமினியம் அலாய் பிரதான கதவு


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-28-2022